دوره های تاثیر گذار صوتی

از بین بردن استرس

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت از بین بردن استرس و آشفتگی ذهنی استاد مهدی رمضانی این فایل صوتی…
تومان85,000

از بین بردن افسردگی

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت از بین بردن افسردگی و ایجاد شادابی استاد مهدی رمضانی این فایل صوتی…
تومان69,000

افزایش تمرکز در ذهن

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت بالا بردن تمرکز در ذهن و بهبود یادگیری استاد مهدی رمضانی این فایل…
تومان69,000

بالا بردن انگیزه برای موفقیت

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت بالا بردن انگیزه درونی استاد مهدی رمضانی این فایل صوتی در حال آماده…
تومان49,000

ترک سیگار با روشی متفاوت و شگفت انگیز

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت از بین بردن ریشه اعتیاد به سیگار استاد مهدی رمضانی این فایل صوتی…
تومان159,000

ترک عادتهای بد

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت از بین بردن ریشه عادت های بد در ذهن استاد مهدی رمضانی این…
تومان69,000

تقویت جادویی حافظه

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت تقویت جادویی حافظه استاد مهدی رمضانی این فایل صوتی در حال آماده سازی…
تومان69,000

چگونه اعتماد به نفس خود را بالا ببریم ؟

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت بالا بردن اعتماد به نفس استاد مهدی رمضانی این فایل صوتی در حال…
تومان69,000

چگونه بر ترس هایمان غلبه کنیم ؟

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت از بین بردن ترس ها در زندگی استاد مهدی رمضانی این فایل صوتی…
تومان95,000

رفع اثرات منفی و دعانویسی از بدن وذهن

فایل صوتی خود هیپنوتیزمی و ایوتاشی جهت از بین بردن امواج منفی و اثرات دعانویسی استاد مهدی رمضانی این فایل…
تومان159,000