همه ویدیو ها

همه ویدیو های استاد مهدی رمضانی

سکه زندگیت رو بچرخون

زندگی ما انسانها تقریباٌ شبیه سکه است و اکثر ما با ارزش ریالی یا همان...

چرا ثروتمند نمی شویم ؟

یکی از بحث های بسیار مهم در تغییر باور های منفی ما نسبت به ثروت........

اهمیت آموزش در زندگی

ما از بدو تولد، از لحظه ای که قدم دراین دنیا می زاریم و نفس...

چرا ثروتمند نمی شویم ؟

یکی از بحث های بسیار مهم در تغییر باور های منفی ما نسبت به ثروت........

اهمیت آموزش در زندگی

ما از بدو تولد، از لحظه ای که قدم دراین دنیا می زاریم و نفس...

زیباترین تعریف از ترس

یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت و موفقیت ما همین کلمه سه حرفی ترس...

چرا ثروتمند نمی شویم ؟

یکی از بحث های بسیار مهم در تغییر باور های منفی ما نسبت به ثروت........

اهمیت آموزش در زندگی

ما از بدو تولد، از لحظه ای که قدم دراین دنیا می زاریم و نفس...