همه ی ویدیو ها

سکه زندگیت رو بچرخون
فرق بین آرزو، رویا و هدف گذاری
ایده جالب و پولساز (شماره ۱۴)
ترس از شروع کارآفرینی
هر اتفاقی بیافتد به نفع ماست
چهار باور منفی وبازدارنده... قسمت اول
شناسنامه جدید خود را صادر کنید
آیا من هم می توانم کارآفرین شوم؟
انواع ایده برای کارآفرینی
چهار باور منفی و بازدارنده ...قسمت دوم
چهار باور منفی و بازدارنده ...قسمت سوم
چهار باور منفی و بازدارنده ...قسمت چهارم
باور چیست و چگونه ایجاد می شود؟
جداسازی ثروت از ثروتمندان
چرا باید کارآفرین شویم؟
مدیریت آرزو ها
چرا اهداف و اتفاقات زندگیمان را نباید...
کتاب بی نظیر استاد مهدی رمضانی