کتاب رازهای موفقیت در کارآفرینی و کسب ثروت (نسخه pdf)

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان
این کتاب حاصل ده سال تجربه در زمینه های کارگری،کارمندی ، خویش فرمایی و کارفرمایی من هست و می تونه…
380,000 تومان

کتاب رازهای موفقیت در کارآفرینی و کسب ثروت (نسخه چاپی )

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان
این کتاب حاصل ده سال تجربه در زمینه های کارگری،کارمندی ، خویش فرمایی و کارفرمایی من هست و می تونه…
480,000 تومان

کتاب رازهای موفقیت در کارآفرینی و کسب ثروت (نسخه صوتی)

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان
این کتاب حاصل ده سال تجربه در زمینه های کارگری،کارمندی ، خویش فرمایی و کارفرمایی من هست و می تونه…
380,000 تومان