تغییر باورهای منفی در بُعد جسمی

این پکیج باعث می شود همه مریضی ها ومشکلاتی که به باورهای گذشته شما مربوط می شود از بین رفته و سلامتی بی نظیری رو تجربه کنید

1,500,000 تومان