فراموش کردن خاطرات بد و عشق گذشته

اگه خاطرات گذشته اذیتت می کنه ، اگر عشق قبلیت مدام جلوی چشاته ، وقتشه دیگه به زندگیت برگردی و همه خاطرات رو فراموش کنی …

450,000 تومان