رهایی از کارما و عذاب وجدان

این پکیج صوتی به شما کمک میکند که در گذشته سفر کنید و کارهای بدی را که انجام دادید تغییر بدید همچنین از بار سنگین گناهان ، عذاب وجدان و کارما رها شوید

450,000 تومان